Uslovi i detalji poslovanja

ZA ZAKUPODAVCE/PRODAVCE

Poštovani, Angažujući Agenciju Gradac da za vas kao Posrednik pronađe na tržištu odgovarajućeg Zakupca/Kupca, prema vašem zahtevu, bilo bi neophodno :

da nas kontaktirate vi lično ili osoba koja ima vaše ovlašćenje i da nam tom prilikom obezbedite objektivne informacije o svim karakteristikama nekretnine

da prikupite neophodnu dokumentaciju koja dokazuje vaše vlasništvo nad nekretninom

da nam omogćite pristup nekretnini svaki put kada želimo da dovedemo potencijalnog Zakupca/Kupca, stim što ćemo se oko termina unapred dogovoriti

da ne prosleđujete drugim licima informacije koje se tiču potencijalnog Zakupca/Kupca, s kojim smo vas mi doveli u kontakt. Ukoliko do takve situacije dođe, Agencija Gradac zadržava pravo da okonča ovaj ugovor I dobije od Zakupodavca/Prodavca naknadu u visini dogovorene posredničke provizije

da se obavežete da nećete samostalno ili preko drugih posrednika stupati u kontakt sa Zakupcem/Kupcem sa kojim smo vas mi doveli u vezu radi zaključenja Ugovora, a ukoliko se takav Ugovor zaključi, vi ste obavezni da Agenciji Gradac isplatite ugovorenu posredničku proviziju.

ZA ZAKUPCE/KUPCE

Poštovani, Već prilikom prvog kontakta sa jednim od naših agenata, dobićete deteljnije informacije o načinu našeg poslovanja. Mi bismo izdvojili:

prilikom angažovanja nas kao posrednika bilo bi neophodno da nas kontaktirate vi lično ili osoba koja ima vaše ovlašćenje

da nam date tačan opis nepokretnosti za koju ste zainteresovani da se obavežete da ćete nama kao posredniku isplatiti ugovoreni iznos posredničke provizije

da se obavežete da nećete samostalno ili preko drugih posrednika stupati u kontakt sa Zakupodavcem/Prodavcem sa kojim smo vas mi doveli u vezu radi zaključenja Ugovora, a ukoliko mimo nas zaključite takav Ugovor, obavezujete se da isplatite ugovoreni iznos posredničke provizije.