AGENCIJA GRADAC je osnovana 1993 godine u Beogradu.

Osim izdavanja i prodaje nekretnina AGENCIJA GRADAC bavi se i kupoprodajom zemljišta za izgradnju stambenih i poslovnih objektata.

Klijentima pružamo usluge za dobijanje građevinske dozvole kao i usluge nalaženja firmi u izgradnji objekta.

Registarski broj 615

NAŠI KLIJENTI SU:

AMBASADE:

Republike Grčke

Republike Kipra

Republike Irana

Republike Francuske

Češke Republike

Republike Italije

Kraljevine Holandije